Bijproduct van de aardappelverwerkende bedrijven en omvat aardappelsnippers die na het bakproces niet voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen qua lengte, dikte en kleur. Deze normen hebben dus geen betrekking tot de voedselveiligheid. Op het moment van winning voldoet het product aan de normen voor humane voeding. Het product wordt losgestort. Het kan gebruikt worden als varkensvoeder, echter enkel in combinatie met andere voeders. Het is een energierijk product.