Draf (bierbostel)

Bierdraf of bierbostel is een bijproduct van de bierbereiding en afkomstig uit de brouwerij. Het bestaat hoofdzakelijk uit residuen van de grondstoffen voor het brouwproces : mout en eventueel andere al dan niet verwerkte granen. De kleur is bruin/geelachtig en het heeft een frisse geur. Draf is eiwitrijk en geschikt voor melk- en vleesmes.

Aardappelstoomschillen

Bijproduct bij de productie van aardappelproducten. Stoomschillen komen vrij bij het schillen van de aardappelen door middel van de stoomschilprocedure en de borstelmachines. Het is erg zetmeelrijk en kan in zijn vorm gebruikt worden als voedermiddel voor runderen en varkens.

 Rauwe frietsnippers

Bijproduct van de aardappelverwerkende bedrijven dat vrijkomt bij de verwerking van gewassen en geschilde aardappelen tot gesneden aardappelen. Het betreft stukjes aardappel die qua vorm niet geschikt zijn om verder verwerkt te worden. Het product kan gebruikt worden als rundveevoeder, echter enkel in combinatie met andere voeders. Het is een energierijk product.

Voorgebakken frietsnippers

Bijproduct van de aardappelverwerkende bedrijven en omvat aardappelsnippers die na het bakproces niet voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen qua lengte, dikte en kleur. Deze normen hebben dus geen betrekking tot de voedselveiligheid. Op het moment van winning voldoet het product aan de normen voor humane voeding. Het product wordt losgestort. Het kan gebruikt worden als varkensvoeder, echter enkel in combinatie met andere voeders. Het is een energierijk product.

Aardappelpuree

Het is een fijnvermalen product dat vrijkomt tijdens de productie van aardappelvlokken en bevat snippers die geblancheerd, gekookt en gepureerd zijn. De aardappelpuree kan eventueel verrijkt zijn met additieven, gebruikt voor de productie van de aardappelvlokken. De gebruikte additieven zijn geschikt voor de menselijke consumptie. De reden waarom dit product niet verder verwerkt wordt voor menselijke consumptie heeft geen betrekking tot voedselveiligheid maar enkel tot afwijkingen van het product op vlak van functionaliteit, stabiliteit, organoleptische eigenschappen, … Het is een erg energierijk product dat als voedermiddel kan gebruikt worden voor varkens in combinatie met andere voeders.

Pulp

Pulpen (zowel perspulp als natte pulp) zijn bijproducten bij de winning van suiker uit suikerbieten. De suikerbieten worden worden ontdaan van zand en grond. Daarna worden deze gewassen. De gewassen bieten worden in repen gesneden. Door middel van warm water wordt zoveel als mogelijk suiker aan die repen onttrokken. Het product dat hierna overblijft is natte pulp. Door de natte pulp verder te gaan persen ontstaat perspulp. Aan rundvee kan het product vers gevoederd worden. Eveneens voor meststieren zijn pulpen een zeer interessante bijvoedering.

Kuil-mais

Maïs is een hoogwaardig ruwvoer die zeer energierijk is. Die energie bestaat vooral uit ruwe celstof en zetmeel.

Aardappelen

Voeraardappelen zijn afkomstig van de aardappelindustrie, -sorteerbedrijven of rechtstreeks van de teler. Hoog zetmeelgehalte.

Voor meer info: contacteer ons vrijblijvend